Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia ce urmează. Această informaţie conţine instrucţiuni importante de securitate, exploatare, inclusiv condiţii de garanţie.

Condiţiile deservirii gratuite pe perioada garanţiei sunt: corectitudinea exploatării, îngrijirii, utilizării, dar şi lipsa deteriorărilor mecanice cauzate de Client.

La procurarea produsului, verificaţi integritatea ambalajului, completarea cu tot necesarul, deteriorările și coincidența culorii  (în cazul în care acestea există). În cazul constatării unor posibile defecte, depistate produsul nu trebuie să fie montat.

La procurarea produselor, primiţi certificatul de garanţie, bonul fiscal sau factura fiscală. În cazul anumitor nereguli şi/sau defecţiuni ascunse de la producător, certificatul de garanţie vă oferă dreptul de a repara gratuit la Centrul de deservire pe parcursul perioadei de garanție, care intră în vigoare din ziua procurării.

Pentru a beneficia de deservirea gratuită este necesar de prezentat: bonul fiscal sau factura fiscală și certificat de garanție.

TRANSPORTARE / DEPOZITARE / MANIPULARE:
Transportarea se face cu mijloace acoperite, curate, cu mijloace adecvate de fixare și protejare a mobilierului de baie, pentru a evita deteriorarea mobilierului în timpul manipulării și transportării. Mutarea corpurilor de mobilier se face numai prin ridicarea lor; prinderea corpului de mobilier pentru ridicare se face de la bază. La permutarea, încărcarea, descărcarea produselor, acestea nu trebuie supuse lovirii de alte obiecte sau zdruncinării puternice. Corpul de mobilier trebuie așezat pe suprafețe orizontale, fără denivelări.
Mobilierul se păstrează numai în încăperi aerisite, ferit de acțiunea radiației solare și de contactul cu apa. Mobilierul este conceput pentru interior. Setul mobilierului de baie este destinat utilizării în condiţii de trai la o temperatură de la +20°C până la +40°C şi cu umiditatea relativă de până la 70%.

ASIGURAREA GARANȚIEI

Produsele BAYRO beneficiază  de termenele de garanție (în baza de cec sau factura fiscală), calculate de la data procurării:

BAYRO Mobilier de baie   - 24 de luni
(corpul mobilierului, accesoriile faţadei, furnitura, echipamentul electric)

Respectați recomandările cu privire la întreținerea și instalarea mobilierului. Garanţia nu are loc în caz de încălcare a cerinţelor stabilite pentru instalare, nerespectarea regulilor de exploatare sau folosirii produselor în alte scopuri decât pentru cele care au fost realizate.
Produsul își pierde garanția în cazul în care i se aduc modificări care pot afecta rezistența fizică a mobilierului și rezistența la factorii de mediu, precum și dacă defectele apărute sunt datorate accidentelor, neglijenței sau acțiunii voite a cumpărătorului.
Garanţia nu este valabilă:
• pentru аccesorii, sticlărie, consumabile, produse cu un termen limitat de utilizare, componentele supuse uzurii normale de folosire.
• pentru uzura naturală sau defecţiuni în urma suprasolicitării, incorectitudinii sau neglijenţei exploatării sau montării, pătrunderii murdăriei şi a altor particule străine,
• dacă produsul a fost supus intervenţiilor străine sau au fost tentative de reparaţie,
• dacă sunt depistate schimbări neautorizate la construcţia articolului,
• dacă produsul a fost exploatat contrar destinaţiei sau în condiţii improprii acestuia,
• pentru deteriorări mecanice apărute în urma transportării sau depozitării (umflături, spargeri, fisuri, zgârieturi etc.),
• pentru deteriorări provocate de pătrunderea anumitor substanţe sau soluţii caustice pe suprafaţa articolului,
• dacă se depistează defecţiuni provocate de conectarea incorectă la reţeaua electrică,
• dacă se depistează în interiorul mobilierului urme de păstrare a lucrurilor umede şi jilave, precum şi consecinţe ale pătrunderii directe a apei,
• la deteriorări provocate de condiţiile improprii din locuinţă, calamităţi naturale, inundaţii, incendii.

Articolul schimbat şi elementele deteriorate, după ce sunt substituite, sunt retrase de la Client de către Centrul de deservire.

În cazul depunerii reclamaţiei nejustificate, clientul va suporta cheltuielile legate de examinarea cererii depuse.

Vânzătorul nu poartă răspundere pentru eventualele prejudicii provocate: persoanelor, animalelor domestice, proprietăţii de către marfa procurată, în cazul când nu au fost respectate condiţiile instalării sau exploatării acestora, acţiunilor intenţionate sau din neglijenţa utilizatorului sau a persoanelor terțe.

Cumpărătorul şi Vânzătorul deţin toate drepturile stipulate în Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 protecţia consumatorilor.

Сentrul de deservire:   mun.Chișinău, str.Uzinelor, 165; (+373) 79717159