PREGĂTIREA PENTRU MONTAREA MOBILEI PENTRU BAIE

1. Pentru instalare, se recomandă un specialist calificat. Racordarea la rețeaua electrică, de apă și canalizare a mobilierului este obligatoriu să fie executată exclusiv de către personal autorizat pentru astfel de operațiuni.

2. Pregătiți camera pentru instalarea mobilierului, înlăturați obiectele care vă pot deranja.

3. Cu ajutorul unei nivele verificați podeaua și pereții în locul instalării dorite. Așezarea mobilierului pe suprafețele denivelate creează tensiuni în zonele de îmbinare, ceea ce duce la deformarea corpului sau deformarea mecanismelor de închidere a ușilor și sertarelor. Aceste defecțiuni care pot apărea și în timp nu constituie defecte de fabricație. Nu recomandăm montarea mobilierului deasupra sifonului de pardoseală.

4. Nu instalați mobilierul în zonele unde nu există ventilație, în locurile unde apa  poate atinge direct suprafața mobilei. Se recomandă o distanță de minim 50cm față de sursele de apă. Evitați contactul direct al mobilierului cu apa. Expunerea permanentă la un grad ridicat de umiditate va provoca deteriorarea mobilierului (umflarea), fapt care nu se acoperă de garanție.

5. Amplasați mobilierul de baie la distanță de sursele de căldură (calorifer, etc.). Distanța de gardă generală este de 20cm.

6. Asigurați-vă de compatibilitatea pereților de sprijin cu tipul de mobilier instalat. Pe baza recomandărilor unui tehnician calificat, selectați elementele de fixare necesare pentru pereții de sprijin. Nu se recomandă instalarea mobilierului suspendat pe pereții din gips.

7. Asigurați-vă că instalațiile sanitare, de canalizare și instalațiile electrice sunt în conformitate cu mobilierul instalat.

8. În cazul  în care asamblați de sine stătător, asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare.


INSTALAREA MOBILEI DE PARDOSEALĂ
1. Pentru a facilita transportarea și depozitarea, dulapurile de podea sunt livrate cu suporturi și mânere deșurubate (dacă sunt prevăzute în proiectare), prin urmare, instalați inițial suporturile livrate împreună cu dulapul. Rotiți baza picioarelor, reglați suporturile în funcție de caracteristicile camerei.

2. Dacă produsul include elemente de suspendare, măsurați distanța dintre centrele acestora.

3. Marcați această dimensiune pe perete, în funcție de înălțimea dulapului care urmează să fie instalat, apoi fixați în peretele de sprijin elementele de fixare corespunzătoare tipului de perete.

4. Marcați punctele de fixare pentru lavoar de pe perete și apoi fixați elementele de fixare în perete.

5. Prelucrați marginile detaliilor dulapurilor în locurile de contact cu lavoarul cu un dispozitiv de etanșare.

6. Instalați și fixați dulapul, apoi instalați lavoarul. Lavoarul trebuie, de asemenea, să fie fixat pe perete.

7. Prelucrați crăpătura dintre lavoar și perete cu etanșant.

8. Montați mânerele pe fațade cu ajutorul șuruburilor furnizate. Pentru aceasta, pe fațadă există găuri speciale. În timpul instalării, țineți mânerul cu mâna și nu îl rotiți, deoarece acest lucru poate deteriora fațada.

INSTALAREA MOBILEI SUSPENDATE
1. La instalarea mobilierului suspendat, înălțimea recomandată de la suprafața superioară a lavoarului la podea este de 850 mm.

2. Măsurați distanța de la marginea superioară a lavoarului până la elementele de suspendare a dulapului. Măsurați, de asemenea, distanța dintre centrele elementelor de suspendare montate pe mobilier. Marcați această dimensiune pe perete, în funcție de înălțimea dulapului care urmează să fie instalat, apoi fixați în peretele de susținere elementele de fixare corespunzătoare tipului de perete.

3. Montați lavoarul, marcați pe perete punctele de fixare ale lavoarului la perete, dacă există.

4. Pentru a evita deteriorarea mobilierului și a lavoarului, scoateți mobila și lavoarul, ajustați elementele de fixare în perete.

5. Montați și fixați dulapul,  în cazul în care fixativele necesită ajustare, puteți să le reglați manual. Prelucrați marginile detaliilor dulapului în locurile de contact cu lavoarul cu un dispozitiv de etanșare, apoi instalați lavoarul. Lavoarul trebuie, de asemenea, să fie fixat pe perete.

6. Prelucrați crăpătura dintre lavoar și perete cu etanșant.

7. Montați mânerele pe fațade cu ajutorul șuruburilor furnizate. Pentru aceasta, pe fațadă există găuri speciale. În timpul instalării, țineți mânerul cu mâna și nu îl rotiți, deoarece acest lucru poate deteriora fațada.

INSTALAREA OGLINZILOR
1. La instalarea oglinzilor, înălțimea recomandată din partea de sus a oglinzii la podea trebuie să fie de 2000 - 2100 mm. Când utilizați o oglindă într-un set cu dulapul penal, recomandăm să atârnați oglinda astfel încât limita superioară să coincidă cu limita superioară a dulapului penal de podea.

2. Măsurați distanța dintre elementele de suspendare montate pe oglindă. Marcați această mărime pe perete în funcție de înălțimea oglinzii instalate și apoi fixați în peretele de susținere elementele de fixare corespunzătoare tipului de perete.

3. Instalați oglinda. Dacă balamalele oglinzii necesită reglare, ajustați oglinda la adâncime și înălțime.

MONTAREA DULAPURILOR PENAL
1. Pentru o fixare mai sigură la perete, toate penalele sunt prevăzute cu balamale, care trebuie fixate la perete.

2. La instalarea dulapurilor penal suspendate se recomandă suspendarea penalului astfel încât marginea superioară a carcasei să coincidă cu marginea superioară a oglinzii.

3. Măsurați distanța dintre elementele de suspendare montate pe carcasă. Marcați această mărime pe perete în funcție de înălțimea penalului instalat și apoi fixați pe peretele de susținere elementele de fixare corespunzătoare tipului de perete.

4. Instalați dulapul penal. În cazul în care fixativele necesită ajustare, puteți să le reglați manual.

REGLAREA ACCESORIILOR PENTRU MOBILIER
În timpul transportării și instalării, precum și în timpul exploatării mobilei, poate avea loc slăbirea elementelor și accesoriilor structurale mobile și statice, prin urmare, dacă este necesar, ajustați elementele și accesoriile corespunzătoare pentru mobilier.

CONECTAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC
Pentru siguranță, instalarea produselor cu echipament electric, înlocuirea lămpilor cu raze ultraviolete și alte lucrări cu echipamente electrice trebuie să fie efectuate de un electrician în absența tensiunii de alimentare.